Logo Lolland Håndværker Og Industriforening

 

Vore
samarbejdspartnere :

Varelotteriet

Pension for selvstændige

SMV Dannmark

 

 

 

© JAU2
Vibeke Grave

Foto fra generalforsamlingen 2013.

 

Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen 2013 i Lolland Håndværker & Industriforening blev afholdt onsdag den 06. marts kl. 17.45 i Bangs Have Pavillonen.

Læs indkaldelsen til og dagsorden for denne aften ved at klikke på denne tekst.

Referat fra generalforsamlingen :

Med et deltagerantal på 71 var det den største generalforsamlingm der har været afholdt i "nyere tid" i Lolland Håndværker Og Industrifoening, hvilket Mogens Nilsson gjorde opmærksom på i sin velkomsttale. Efter denne tale gik deltagerne til bords for at nyde menuen - enten gule ærter eller wienerschnitzel - begge dele efterfulgt af en dessert der bestod af pandekager og is.

Kl. 19.30 var det tid til at begynde på aftenens 2 indlæg af de indbudte gæstetalere. Mogens Nilsson gjorde opmærksom at vi har et stramt program for resten af aftenen, og gav herefter ordet til den første gæstetaler - Vibeke Grave, formand for Femern Bælt Erhvervs- og Kulturudvalg. Vibeke Graves indlæg bar titlen "Ny vækst og udvikling i Lolland Kommune".

Vibeke Grave gav en kort præsentation af sit virke - både før og nu. Når Vibeke Grave ikke er politiker, det er hun "kun" deltids - er hun leder af Lolland Kommunes Erhvervsklasse - en klasse for skoletrætte unge. Disse unge har mere lyst til praktisk arbejde end at sidde stille og lære det "boglige". I denne klasse lærer de at kombinere det praktiske arbejde med det "boglige" og nødvendigheden deraf.

Herefter præsenterer Vibeke Grave sit program - stikordene var bla. den meget omtalte fraflytning der årligt belaster Lolland Kommunes budget negativt med 30 - 50 mio.kr., offentlige investeringer med boligrenovering og endelig det helt store projekt med Femern Bælt Tunnelen.

Særligt indgående blev arbejdet med Femern Bælt Tunnellen gennemgået. Dette arbejde er beregnet til at give en direkte beskæftigelse på 2.300 personer foruden de afledte arbejdspladser i lokalområdet. Da der er tale om en tunnel, bliver der ikke tale om brug for højt specialiserede medarbejdere som hvis det var blevet en bro i stedet.

De direkte arbejdspladser i forbindelse med byggeriet vil ikke nødvendigvis tilfalde lokale medarbejdere - i stedet vil lokale virksomheder kunne servicere det personale som bliver beskæftiget med tunnelbyggeriet, og derved få del i den store anlægsudgift på 60 mia. kr..

Efter forbindelsens åbning vil Lolland Falster få en ny og mere central placering mellem Nordtyskland og Københavnsområdet - et større handelsområde vil bilve resultatet, som også Svend Erik Hovmand gjorde os bekendt med på mødet mellem byggeriets parter og Lolland Kommune den 21. februar 2013.

Efter nogle enkelte spørgsmål fra salen kom turen til aftenens næste gæst, Jesper Clemmensen.

Mogens Nilsson præsenterede Jesper Clemmensen som en "lokal knægt".

Jesper Clemmensen gav en kort "forhistorie" om hvordan det er at få udgivet en bog, hvorefter han går over til at fortælle om bogens indhold og hvilke årstal skildringerne starter i.

Der fortælles om at Berlin var det sidste "smuthul" for at komme fra øst til vest - en mulighed der brat blev sat en stopper for den 13. august 1961 ved etableringen af Berlinmuren. Østersøen blev herefter en mulig flugtvej for østtyskere, der vil ud i friheden. Der sejles med en østtysk færge til Gedser Havn med éndagsturister - denne tur bliver hurtigt en ny flugtrute, og mange østtyskere ser deres snit til at forlade båden ved enten at springe ud på havnekajen eller i havnen. Denne chance tager mange østtyskere på trods af at strafferammen er på 8 år hvis deres mission ikke lykkes. Dette "smuthul" blev efterfølgende lukket da Østtyskland stopper ruten. Tilbage var så Gedser Rev fyrskib, som med lidt held kunne nås ved at svømme ud fra den østtyske kyst.

Jesper Clemmensen gennemgår nogle få historier fra bogens - bl.a. om en østtysker der havde bygget en torpedo der kunne trække ham hele vejen fra kysten til Gedser Rev fyrskib. En historie om 3 der krydsede Østersøen i gummibåd juleaften blev fortalt. På denne juleaften var havet helt stille, men en storm rullede over Europa og den sidste del af turen blev skæbnesvanger. Det lykkedes dog for disse 3 at nå Gedser Rev fyrskib, der kort forinden var blevet flyttet til en position nærmere Møn. Stormen var så kraftig at Gedser - ruten var indstillet - flygtningene måtte derfor hentes af en helikopter fra SOK.

Efter at Jesper Clemmensen havde besvaret nogle få spørgsmål fra forsamlingen, blev der holdt en kort pause, hvorefter selve generalforsamlingen begyndte.

Mogens Nilsson startede generalforsamlingen med at mindes Smedemester Benny Rasmussen, tidligere formand for foreningen, der afgik ved døden i 2012. Forsamlingen rejste sig for at mindes Benny.

Herefter blev Lars Stuckert valgt til ordstyrer. Lars Stuckert konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Lars Stuckert gav herefter ordet til Mogens Nilsson, der tog fat på bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning kan læses ved at klikke på dette link.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden indsigelser. Efterfølgende blev foreningens regnskab præsenteret af Ib Frederiksen. Indtægter og udgifter blev gennemgået sammen med en forklaring på de enkelte poster. Årets resultat er herefter et overskud på kr. 23.675,00 - egenkapitalen er solid på kr. 2.614.903,00.

Efter et enkelt spørgsmål fra salen ( mht. mødeudgifter ) blev regnskabet godkendt.

Lars Stuckert gennemgik herefter valg til bestyrelsen - først de personer som blev genvalgt - herefter de personer der skal nyvælges. Per Frederiksen, tidligere suppleant, indtræder i bestyrelsen og Revisor Jan Buch nyvælges i bestyrelsen da Smedemester Vagn Petersen ønsker at udtræde "i utide".

Peder Leth Skude har fået nyt job ( jurist i Lolland Kommune ) som ikke er foreneligt med bestyrelsesarbejdet - han ønsker derfor at udtræde af bestyrelsen - han erstattes herefter af Flemming Petersen, Gaulgaardens Tømrer Snedker.

Sluttelig stopper Ib Frederiksen sit arbejde som kasserer. Ib Frederiksen udnævnes herefter til æresmedlem af foreningen og får et gavekort samt nogle flotte ord med på vejen for det store arbejde han har lagt i foreningsregi.

Herefter er der gave til undertegnede og gaver til medlemmer der har tegnet nye medlemsskaber.

Mogens Nilsson afslutter nu den officielle del af generalforsamlingen med et TAK til forsamlingen for et stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen.

 

Fotos fra generalforsamlingen - klik på fotos for at åbne en større udgave.

HI-Lolland_0001
HI-Lolland_0002
HI-Lolland_0003
HI-Lolland_0004
HI-Lolland_0005
HI-Lolland_0006
HI-Lolland_0007
HI-Lolland_0008
HI-Lolland_0009
HI-Lolland_0010
HI-Lolland_0011
HI-Lolland_0012