Logo Lolland Håndværker Og Industriforening

 

Vore
samarbejdspartnere :

Varelotteriet

Pension for selvstændige

SMV Dannmark

 

 

 

© JAU2
Maribo Fjernvarme

Klik på dette link for at se en video om hvordan
der ansøges om tilskud til energiforbedring.

Tilskud til energiforbedringer

Lolland Håndværker & Industriforening har indgået aftale med Maribo Fjernvarme om udbetaling af tilskud til energiforbedrende foranstaltninger i bygninger.

Maribo Fjernvarme ( og andre energiforsyningsselskaber ) betaler en afgift til staten baseret på størrelsen af sin energiproduktion.
Disse selskaber har mulighed for at udbetale tilskud til energiforbedring i boliger og erhvervsvirksomheder, og derefter modregne denne udbetaling i afgiften til staten.

Disse tilskud kan Maribo Fjernvarme yde til alle energiforbrugere i landet - energiforbrugere som ikke nødvendigvis skal være kunde på værkets net i Maribo. Det er ej heller et krav at bygningen, hvortil der søges tilskud til, skal ligge i Maribo Fjernvarme's forsyningsområde.

Ved at anvende denne tilskudsordning har du som bygningshåndvæker en ekstra "gulerod" at bruge ved tilbudsgivning til din kunde. Ved at sælge og udføre den rette løsning i kundens bygning, kan du reducere omkostningen med et ikke uvæsentligt beløb.

Tidligere har effekten ved ansøgning af energitilskud populært sagt "ædt sig op" i administrationsomkostninger, og derved har interessen fra håndværksvirksomheder været på et absolut minimum for disse tiltag.

Det er på dette punkt at aftalen mellem Maribo Fjernvarme og Lolland Håndværker & Industriforening kommer ind som en "tidsreducerende faktor".
Maribo Fjernvarme har påtaget sig det det administrative ansvar, og har udarbejdet et program, så ansøgningen kan klares gennem internettet med nogle ganske få og enkle "klik".

Dette program vil være tilgængeligt i løbet af marts måned, men du kan allerede få en "forsmag" ved at klikke på dette link.
På denne video kan du se en demonstration af det kommende program. Enkelt ikke ?

Maribo Fjernvarme udbetaler kr. 0,30 excl. moms pr. sparet kwh.. Det kan oplyses at denne udbetaling er 20% mere end f.eks. SEAS - NVE udbetaler for lignende tiltag.

Maribo Fjernvarme modtager meget gerne mails fra håndværksvirksomheder, der ønsker at indgå aftale om udbetaling af energitilskud iflg. ovenstående. Mail - adressen er maribo@fjernvarme.net.
Klik på denne tekst for at sende mail til Maribo Fjernvarme.

Maribo Fjernvarme's hjemmeside kan besøges ved at klikke på dette link.